ZPRÁVY, ČLÁNKY

Přebor škol v šachu okresu Opava pro školní rok 2022-2023

24.11.2022

Okresní finále přeboru škol v šachu

okresu Opava pro školní rok 2022-2023

(Mistrovství ČR školních týmů v šachu)

 

 

Kategorie: A) žáci z 1.- 5. tříd základních škol

B) žáci z 6.- 9. tříd základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií

C) studenti a žáci středních škol, gymnázií a učilišť

 

Termíny:

kategorie A) úterý 6. 12. 2022

kategorie B) středa 7. 12. 2022

kategorie C) čtvrtek 8. 12. 2022

 

Prezentace vždy: 8:30 – 8:50

Zahájení vždy: 9:00

Ukončení vždy: cca mezi 12:30 – 13:00

 

Místo: všechny 3 turnaje se uskuteční v herně šachového oddílu TJ Slezan Opava, Boženy Němcové 20 v Opavě

Systém: dle počtu přihlášených družstev, každý s každým, nebo švýcarský systém na maximálně 7 kol, tempem 2 x 15 min. na partii pro každého hráče. Při účasti méně než 6 družstev v kategorii bude turnaj hrán jako turnaj jednotlivců s následným vyhodnocením družstev. Hraje se podle pravidel FIDE pro rapid šach platných od 1.1.2018 s tou úpravou, že nepřípustný tah se trestá přidáním dvou minut ve prospěch soupeře, partie bude prohlášena za prohranou teprve po dokončení třetího nepřípustného tahu v téže partii. O pořadí rozhoduje počet bodů z jednotlivých partií (olympijský způsob), body družstva a pomocné hodnocení (buch., son. a pod.).

 

Podmínky účasti: čtyřčlenná družstva žáků z jedné školy (+ maximálně 1 náhradník), hostování není povoleno. Soupiska se odevzdává u prezentace a musí být potvrzena ředitelstvím školy. Z každé školy se smí zúčastnit v každé kategorii 1 družstvo. V případě volné kapacity hrací místnosti lze přihlásit i druhé družstvo - po dohodě s pořadatelem. Je umožněno, aby žák nižšího stupně odehrál utkání za vyšší stupeň, avšak není možno, aby reprezentoval školu v rámci více stupňů.

 

Startovné: 300,- Kč za 1 družstvo

Platí se v hotovosti u prezentace.

 

Ceny: družstva na prvních 3 místech v každé kategorii obdrží poháry, diplomy a medaile

 

Postupy: Do krajského kola postupují první dvě družstva z každé kategorie.

Termíny krajských kol:

kategorie A 17. 1. 2023 Krnov

kategorie B 18. 1. 2023 Frýdek-Místek

kategorie C 19. 1. 2023 Orlová

Přihlášky: zasílejte výhradně elektronicky na níže uvedenou adresu

do pondělí 5. 12. 2022 18:00 hodin pro kategorii A

do úterý 6. 12. 2022 18:00 hodin pro kategorii B

do středy 7. 12. 2022 18:00 hodin pro kategorii C

 

Pořadatel negarantuje předem nepřihlášeným družstvům účast v soutěži.

V případě neodeslání včasné přihlášky se informujte telefonicky.

 

Ředitel turnaje: Ing. Karel Záleský, mobil.: 603 716 667

email: k.zalesky@email.cz

 

Soubory ke stažení:

Propozice

Přihláška

 

Srdečně zvou pořadatelé