TJ Slezan Opava, z.s.
podporují v rámci svých dotačních programů:
Statutární město Opava Moravskoslezský kraj Ministerstvo školství, mládeže a sportu ČR
TJ Slezan Opava Šachy Mládež - trénink
Šachový kroužek Tisk Email
Pondělí, 01 Září 2008 08:45

základní informace: (aktualizováno 31. 8. 2021)


šachový kroužek mládeže - informace rodičům a zájemcům o členství v kroužku mládeže


Jednou z dlouhodobých priorit činnosti šachového oddílu Slezan Opava je výchova nových šachistů z řad mládeže. Kroužek je určen všem zájemcům od 6 do 19 let, začátečníkům i pokročilým.


Tréninky probíhají v herně TJ Slezan na ulici Boženy Němcové 1/20 a v opavských školách. V herně TJ Slezan začínáme v pátek 10. 9. 2021 od 15 hodin do 17 hodin. Podle výkonnostní úrovně budou děti rozděleny do tréninkových skupin, kde trénink skupin REPREZENTANTI a KADETI trvá 1,5 hodiny a trénink skupin ZAČÁTEČNÍCI A MÍRNĚ POKROČILÍ trvá 1 hodinu. Přesný rozpis tréninků bude doplněn na konci září. Tréninky na školách plánujeme zahájit od října podle situace, zda vedení škol umožní tréninky na školách pořádat.


V době prázdnin nebo státních svátků trénink neprobíhá, avšak v posledních letech pravidelně pořádáme letní příměstský šachový tábor. V případě zájmu o individuální trénink mimo stanovený čas je možno se dohodnout s trenéry na základě osobní dohody.


V sezóně 2021/2022 budeme vést šachové kroužky v těchto místech: (bude postupně doplněno do října 2021)

místotermíntrenérúroveň
TJ Slezan, B. Němcové 1/20, Opava (1,5 hodiny týdně)

REPREZENTANTI
TJ Slezan, B. Němcové 1/20, Opava (1,5 hodiny týdně)


KADETI
TJ Slezan, B. Němcové 1/20, Opava (1 hodina týdně)

ZAČÁTEČNÍCI A MÍRNĚ POKROČILÍ
ŠKOLY (1 hodina týdně)

ZAČÁTEČNÍCI A MÍRNĚ POKROČILÍ

Šachy jsou sportem, uměním i zábavou dohromady. Vhodné jsou prakticky pro každého, kdo je alespoň trochu hravý nebo soutěživý a není příliš líný. Naučit hrát šachy dokážeme každého. V mnoha zemích světa se výuka šachu stala součástí povinné školní výuky, když bylo zjištěno, že šachy dokáží v dětech všestranným způsobem rozvíjet nejen myšlení, ale také osobnost a sociální dovednosti. Za optimální považujeme výuku po dobu 3 let na 1. stupni základní školy (doporučujeme začít hned od 1. třídy). Co šachy přináší dětem si můžete přečíst tady:http://www.sachydoskol.cz/. Tento projekt aktivně podporujeme.


náplň a obsah tréninku:


Trénink je podle obsahu a náročnosti rozdělen do skupin, které trénují odděleně:


ZAČÁTEČNÍCI A MÍRNĚ POKROČILÍ
Tréninkový program je zaměřen na osvojení si základních technik a možností šachové hry. Probírají se základy jednotlivých zahájení, jednodušší postupy ve střední hře a základy koncovek. Taktika a strategie je vysvětlována na jednoduchých snadno pochopitelných úlohách.

Po zvládnutí základů účast na turnajích v rámci města a okresu.


KADETI
Tréninkový program je zaměřen na složitější techniky šachové hry. Probírají se jednotlivé hlavní varianty zahájení. Střední hra a koncovky jsou probírány komplexněji. Strategie a taktika je vysvětlována na složitějších příkladech z praxe.

Účast na turnajích v rámci města, okresu a kraje.


REPREZENTANTI

Tréninkový program zaměřen na komplexní techniky šachové hry. Předpokladem pro zařazení do této skupiny je schopnost samostatně pracovat a dobré výsledky na turnajích. Probírají se zde jednotlivé hlavní varianty zahájení včetně vedlejších variant. Střední hra a koncovky jsou probírány do hloubky. Strategie a taktika je vysvětlována na příkladech z praxe.

Účast na turnajích v rámci města, okresu, kraje a republiky.


doplňkové aktivity mimo šachový kroužek


Doplňkovou součástí komplexního rozvoje mladých šachistů je kromě vlastní domácí přípravy také účast na soutěžích a turnajích mládeže, kterých je během sezóny pořádáno celá řada, a kterých se naši mládežníci pravidelně zúčastňují. Teprve zde se dá porovnat, jestli se tréninková píle zúročí v dobrém výsledku v souboji s jinými stejně starými šachisty, anebo se naplno odhalí hráčovy herní slabiny.

Poslední úprava Úterý, 31 Srpen 2021 09:33
 

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.